Puzzle Szeged

VILÁGSZÍNVONALÚ ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ PROGRAM

MÁR 4+ ÉVES KORTÓL!

“Kudarcmentes iskolakezdés!”

Az AccelerateRx egy intenzív, személyre szabott iskola előkészítő program, amely minden olyan alapképességet fejleszt, amelyek a sikeres iskolakezdéshez és tanuláshoz szükségesek.

Visszahívást kérek
AccelerateRx

Az órák mások, mint a hagyományos iskola előkészítő tanfolyamokon:

 • Egyéniek (így sokkal eredményesebbek, mint a hagyományos csoportos foglalkozások)
 • Személyre szabottak (alapos mérés után szorosan a gyermek képességeihez illeszkednek)
 • Mind a nyolc kognitív részképességet fejlesztik (komplex iskola előkészítő foglalkozás az iskolaérettség minden kritériumára)
 • Nagyon hatékonyak (mert idegrendszeri éretlenség és szenzoros integrációs zavar esetén is hatnak)
 • Rendkívül pozitívan befolyásolják a szociális képességeket (barátkozás, gördülékeny együttműködés)
 • Egyéni trénerrel történnek (a gyermek személyiségéhez választott, magasan képzett szakemberrel)
 • Professzionálisak (mert az Amerikai Pszichológiai Társaság által is elfogadott kutatásokon alapuló kognitív programmal zajlanak)

Az AccelerateRx segítségével maradandóan véget vethet óvodás korú, vagy már elsős-másodikos gyermeke tanulási nehézségeinek és beilleszkedési nehézségeinek!

AZ EREDMÉNYEK:

 • lenyűgözőek (a tudomány mai állása szerint a lehető legnagyobbak – 5 hónap alatt akár 3-5 mentális évnyi emelkedés is történik)
 • maradandóak (az eredmények tartósan megmaradnak)
 • érzelmi és szociális területen is jelentkeznek (a gyermekek minden esetben magabiztosabbá és barátkozóbbá válnak)

AZ ACCELERATERX ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ PROGRAM MARADANDÓ HATÁSAI:

 • Teljes iskolaérettség elérése
 • Növekszik az intelligencia
 • Erősebb logikai-gondolkodási képességek
 • Jobb beszédészlelés, nagyobb szókincs és ügyesebb mondatalkotás
 • Jobb grafomotorika és ceruzafogás, ügyesebb és összerendezettebb szem-kéz koordináció
 • Biztosabb testkép és jobb téri tájékozódás
 • Megerősödő önszabályozási mechanizmusok, kevesebb frusztráció és ellenállás, „hisztirohamok” és dührohamok csökkenése
 • A lassúságot felváltja a gyorsabb feldolgozási sebesség
 • Jobb memória és emlékezés
 • Erősebb koncentráció
 • Erősebb logikai-gondolkodási képességek
 • Erősebb önbizalom, megszűnő szorongás az iskolától

KIKNEK?

Az iskola előkészítő óvodásoknak és első osztályosoknak egyaránt ajánlott. Enyhe lemaradás, vagy komolyabb tanulási nehézségek, tanulási zavarok esetén is tudunk segíteni.

MIK AZ ISKOLAÉRETLENSÉG TÜNETEI?

Minden gyermek valós – születésétől számított – életkora mellett meghatározható a mentális életkora. Ez azt mutatja meg, hogy a mentális fejlődése, intelligenciája és egyéb kulcs kognitív képességei alapján milyen életkornak felelnek meg a gyermek képességei. A valós és a mentális életkor között távolság alakulhat ki, a gyermek alapképességeinek fejlődése elmaradhat kortársai fejlődéséhez képest. A későbbiekben az ilyen „lemaradásból” tanulási nehézségek, tanulási zavarok lehetnek.

“Okos gyermekről van szó, de valami nem stimmel!”

“Okos gyermekről van szó, de valami nem stimmel!”

A szülők gyakran abban bíznak, hogy a figyelem területén észlelt problémákat, a barátkozásnál észlelt kudarcokat, a nehézkesebb számlálási képességet, a nem megfelelő ceruzafogást, a hallott szöveg nehézkes megértését vagy az instrukciók, kérések nehézkes kivitelezését a gyermek majd „kinövi”. Az igazság azonban az, hogy a legtöbb esetben ez nem így történik! Az iskolaéretlenség tünetei (amit otthon vagy az oviban látunk) csak tünetek: ezeknek valós oka van! Ezeket az okokat alapos méréssel fel kell tárni.

Az AccelerateRx program indítását minden esetben egy komplex iskolaérettségi vizsgálat előzi meg. Ez az iskolaérettségi teszt minden alapképességet felmér, komplex képet ad a gyermek mentális állapotáról. Az általunk alkalmazott iskolaérettségi teszt a Gibson teszt kicsikre kifejlesztett változata, amelyet ’Kezdeti szükséglet alapú mérésnek’ nevezünk, angol rövidítése: INA (Initial Needs Assessment).

Mik ezek az alapképességek?

 • szenzomotoros integráció (a világ érzékelése az érzékszerveken át)
 • kezdetleges számfogalom, korai numerikus megismerés (a számolási műveletek alapja kisgyermekeknél)
 • korai nyelvi, olvasási és írásbeli alapképességek (szövegértés és fogalmazás alapja kisgyermekeknél)
 • végrehajtó funkciók (munkamemória, rugalmas gondolkodás, önkontroll)
 • automatikus és magasabb szintű gondolkodási műveletek (összehasonlítás, logikai műveletek alapja)
AccelerateRx